Izjava o zaštiti podataka

Posljednje ažurirano 04.12.2022

Važne pravne informacije

Ova izjava o zaštiti podataka vam govori koje lične podatke Lica Crédit Sàrl (u daljem tekstu "Lica") prikuplja, kako se prikupljaju i u koje svrhe ih Lica obrađuje. Budući da je ovo važno, preporučujemo da odvojite vrijeme i pažljivo pročitate izjavu o zaštiti podataka. Ako se ne slažete s ovom izjavom, suzdržite se od traženja pristupa drugim stranicama web stranice Lica.

Koje informacije prikupljamo o vama

Tokom vaše posjete našoj web stranici, naš web server automatski bilježi detalje vaše posjete (npr. vašu IP adresu, web stranicu s koje nas posjećujete, tip pretraživača koji se koristi i stranice web stranice koje otvarate, uključujući datum i trajanje vaše posjete). Osim toga, prikupljamo lične podatke (npr. ime, adresu, starost i detalje o kreditnoj sposobnosti [posebno mjesečna primanja, rashode, postojeće kredite i tužbe]) koje nam stavite na raspolaganje putem naše web stranice, na primjer prilikom registracije zahtjeva za odobravanje kredit ili otvaranje računa nakon odobravanja kredita ili kada se pretplatite na elektronski bilten. Lica je posvećen zaštiti ličnih podataka prikupljenih od posjetitelja svoje web stranice.

Svrha obrade podataka

Lica obrađuje vaše lične podatke kako bi provjerio vašu solventnost, kao i za rad, poboljšanje i personalizaciju vlastitih proizvoda i usluga. Takve usluge uključuju, na primjer, pružanje usluga po mjeri, korištenje vaših osobnih podataka za istraživanje internog tržišta ili za prikazivanje reklama koje bi vas mogle zanimati na web stranici. Lica može koristiti vaše lične podatke za komunikaciju s vama, na primjer da vam pošalje informacije o novim proizvodima ili sigurnosne upute. Lica ne proizvodi profil ličnosti vaše osobe.

Kako prikupljamo i čuvamo informacije o vama

Ova web stranica koristi takozvane tehnologije praćenja kao što su kolačići i oznake za prikupljanje informacija poput gore navedenih kako bismo uvijek mogli optimizirati upotrebljivost naše web stranice. „Kolačići“ označavaju informativnu datoteku sačuvanu na vašem računaru. Ovo omogućava da se vaš računar prepozna prilikom narednih posjeta web stranici. Ova tehnologija olakšava navigaciju i predstavlja vam web stranicu prema vašim potrebama. Ovim također potvrđujete da vaš pretraživač ima različite postavke u vezi s prihvaćanjem ili neprihvatanjem kolačića. Lica koristi, između ostalog, Google Analytics, uslugu web analize kompanije Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi kolačiće koji se pohranjuju na vašem korisniku i na taj način omogućavaju analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) se prenose na Google server u Sjedinjenim Državama, gdje se pohranjuju.

Obrada podataka se odvija na osnovu zakonskih odredbi čl. 6 st. 1 let. f (legitiman interes) Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR). Cilj kojem težimo u smislu GDPR-a (legitimni interes) je optimizacija naše online ponude i našeg prisustva na Internetu. Podaci prikupljeni pomoću kolačića o korištenju ove web stranice ne prenose se trećim stranama. Postavljanjem vašeg pretraživača na odgovarajući način, možete spriječiti instalaciju kolačića; imajte na umu, međutim, da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije web stranice. Ako odbijete pohranjivanje i korištenje vaših podataka, možete deaktivirati ova dva elementa. U tu svrhu, konfigurirajte svoj pretraživač na način da, ako želite i kada je to moguće, budete upozoreni na tehnologije praćenja (kao što su kolačići) i/ili ih prihvatite. Odbijanje, blokiranje ili onemogućavanje tehnologija praćenja može dovesti do ograničene dostupnosti proizvoda koje nudimo putem naše web stranice.

Pribavljanje vaših ličnih podataka od trećih lica

Lica može dobiti informacije potrebne za odobravanje kredita (provjeru vaše solventnosti) od vašeg poslodavca, dotičnih banaka, tužilaštava, kontrole stanovnika, ureda starateljstva, agencija za procjenu (posebno kod CRIF SA) i sa ZEK-om (Kreditno informativni centar) kao i IKO (Informacijskim centrom za potrošačke kredite). U ovom slučaju radi se o prikupljanju podataka koji se posebno odnose na trenutnu adresu, na solventnost ili na eventualno stavljanje pod starateljstvo.

Obrada, prijenos i brisanje vaših ličnih podataka

Obrada, prijenos i brisanje vaših osobnih podataka odvija se u skladu sa zakonskom odredbom koja se odnosi na zaštitu podataka iu skladu sa njom. Lica ima pravo prenijeti vaše lične podatke svojim suradnicima, agentima i kompanijama povezanim s njim u Švicarskoj i van nje, kako bi funkcionisao, poboljšao i personalizirao svoje proizvode i usluge. Lica čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za potrebe obrade i do isteka zakonskih ili ugovornih razdoblja čuvanja vaših osobnih podataka. 

Obrada i prijenos vaših ličnih podataka u kontekstu zahtjeva za financiranje (kredit)

Korisnik također potvrđuje i prihvata da Lica prenosi kreditne zahtjeve sljedećim pružaocima usluga putem interneta, e-pošte, faksa ili pošte: UBS, Novo Banco, BEKB/BCBE, Valiant, Credex, Millennium, Cembra Money Bank, Bank-Now, Corner Banca, CreditGate24, Bob Finance, Banque Cantonale Genevoise, Neocredit, Lend, Grenke, Crédit Général SA, Lora Finance Sàrl, Swiss Keys Management SA kao i bilo koji drugi posrednik određen u provedbi pojedinačnog mandata. Lista gore navedenih institucija se u daljem tekstu pojedinačno naziva „finansijska institucija“. Osim toga, korisnik potvrđuje sljedeće:

Pregled prijave i kreditne informacije:

Korisnik potvrđuje tačnost svih podataka koji se na njega odnose i ovlašćuje finansijsku instituciju da, u okviru ispitivanja ovog zahtjeva i obrade ugovornog odnosa, informacije o njemu pribavi od trećih lica., posebno banaka, kreditnih informativni centar (ZEK), organi (npr. ured za naplatu dugova, zemljišno-knjižni uredi, poreska uprava, kontrola rezidenta, organi za zaštitu djece i porodice odrasli), kompanije za ekonomske informacije, kreditni posrednici, poslodavci, kompanije u grupi finansijske institucije i , gdje je primjenjivo, Udruženje za upravljanje informativnim centrom o potrošačkim kreditima (IKO). Za gore navedene svrhe, korisnik oslobađa ove organizacije bankarske, poštanske, službene ili poslovne tajne. Nadalje, korisnik ovlašćuje finansijsku instituciju da ovaj zahtjev prijavi ZEK-u i, ako je primjenjivo, IKO-u, kao i, u slučaju odgovarajuće zakonske obaveze, drugim tijelima. Posebno se objavljuju vrsta, iznos i uslovi kredita ili finansiranja, kao i lični podaci podnosioca zahteva i sva kvalifikovana kašnjenja u plaćanju ili zloupotrebe. Korisnik potvrđuje da ZEK i IKO imaju pravo da svojim članovima daju informacije o prenesenim podacima. Finansijska institucija može odbiti zahtjev bez navođenja razloga.

Zabranjeno je davanje kredita ako izaziva prezaduženost (čl. 3 LCD).

Saradnja sa posrednicima:

Finansijska institucija može, u slučaju zahtjeva koje joj je proslijedio posrednik, razmijeniti sa njim informacije potrebne za ispitivanje zahtjeva/solventnosti i za zaključenje i izvršenje ugovora.

Podaci o partneru:

Ako korisnik u aplikaciji unese podatke koji se odnose na svog supružnika ili registrovanog partnera ("partner"), korisnik potvrđuje (i) da je obavijestio svog partnera o ovoj aplikaciji, (ii) da finansijska institucija može provjeriti gore navedene indikacije direktno sa svojim partnerom, i (iii) da moj partner pristaje da finansijska institucija dobije informacije o tome (uključujući upite od ZEK-a) kako je gore opisano.

Obrada podataka:

Korisnik ovlašćuje finansijsku instituciju da obrađuje i procjenjuje njegove podatke u svrhe marketinga i upravljanja rizicima, te da sastavlja profile u tom smislu. On ovlašćuje finansijsku instituciju da mu nudi druge proizvode i usluge, uključujući i one kompanija iz njegove grupe. Ovu saglasnost za obradu mojih podataka u marketinške svrhe ili slanje informacija mogu opozvati u bilo kojem trenutku.

Saradnja sa outsourcing pružaocima usluga:

Finansijska institucija može eksternalizirati usluge trećim stranama (u daljem tekstu „pružatelji usluga“), posebno u pogledu obrade poslovnih procesa, IT sigurnosti i upravljanja sistemima, istraživanja tržišta i prospekcije, utvrđivanja kreditnih i tržišnih rizika relevantnih za poslovanje, kao što su kao i administriranje ugovornih odnosa (npr. obrada prijava i ugovora, naplata, komunikacija sa kupcima). Finansijska institucija ovim pružaocima usluga dostavlja podatke potrebne za izvršavanje njihovih ugovornih obaveza, a u tu svrhu može te podatke prenijeti iu inostranstvo. Pružaoci usluga, kao i njihovi zaposlenici i podizvođači, imaju ugovornu obvezu da osiguraju zaštitu podataka u skladu sa zahtjevima Federalnog zakona o zaštiti podataka, da poštuju bankarsku tajnu u skladu sa federalnom vladom o bankama i da poštuju obavezu povjerljivosti. . U tom kontekstu, korisnik uzima u obzir činjenicu da se moji podaci mogu prenijeti pružaocima usluga sa sjedištem u državama koje, gdje je to primjenjivo, nemaju zaštitu podataka ekvivalentnu onoj u Švicarskoj.
Korisnik prihvata da finansijska institucija koristi elektronska sredstva za komunikaciju sa mnom ili posrednikom. Korisnik također pristaje na prijenos podataka putem interneta i svjestan sam da je internet otvorena mreža dostupna svima. Shodno tome, Lica i finansijska institucija ne mogu garantovati povjerljivost podataka koji se prenose putem interneta. Kao rezultat toga, treće strane mogu zaključiti da postoji trenutni ili budući poslovni odnos (bankarstvo ako je primjenjivo) između mene i finansijske institucije.

Punomoćje u vezi sa zahtjevom za finansiranje poslovanja od CG24:

Kao dio zahtjeva za financiranje kompanije, korisnik potvrđuje i prihvaća da Lica bilježi njegov potpis prilikom slanja obrasca za web aplikaciju. Potpis korisnika se koristi za utvrđivanje i potvrđivanje sljedećeg punomoćja:

Lica je ovlašten da, u okviru punomoćja, izvrši sve pravne radnje koje bi omogućile provođenje zahtjeva za kredit kao i otvaranje računa u ime korisnika kod CG24. To uključuje posebno, ali ne isključivo, otvaranje korisničkog računa, uključujući slanje svih potrebnih korisničkih informacija putem web stranice CG24 i podnošenje zahtjeva za kredit sa unosom svih elemenata potrebnih za ocjenu kreditnog zahtjeva, uključujući potrebne podatke i dokumente. Takođe je moguće izvršiti sve radnje potrebne za odobravanje kredita i isplatu kredita od strane CG24 u korist korisnika. Ovo također uključuje prikupljanje informacija i dokumenata u gore navedene svrhe od trećih lica, javnih službi, eksternih kreditnih institucija i drugih tijela, te njihovo priopćavanje njima.

Sve navedene radnje mogu se obaviti u bilo koje vrijeme telefonom, faksom, poštom, elektronskom porukom ili lično. Korisnik ovime potvrđuje da svi pravni akti izvršeni na osnovu ove opće punomoći oslobađaju posrednika bilo kakve odgovornosti u vezi s prijenosom (ličnih) podataka u okviru djelatnosti posrednika u vezi s gore navedenim aktivnostima. pod uslovom da posrednik obavlja uobičajenu dužnost brige.

Lica se obavezuje vis-à-vis korisnika i CG24 da predoči korisniku uslove korištenja i izjavu o zaštiti podataka CG24 koja je trenutno na snazi prije potpisivanja ovog punomoćja.

Korisnik potvrđuje da:

  • Pravila korištenja CG24 su poznati i prihvaćeni;
  • Prikupljanje, obrada i korištenje njegovih podataka, kako je navedeno u politika privatnosti su prihvaćeni;
  • On je saglasan da bude informisan o novostima i ponudama CG24 putem e-maila (opciono).

Nadalje, korisnik potvrđuje da:

On je istinito odgovorio na sve podatke i informacije koje je tražio Lica, a koje Lica treba da uspostavi kreditnu aplikaciju i koje prenosi CG24, odgovorio je i na sva pitanja CG24. CG24 je ovlašten da preduzme sve potrebne mjere za ispitivanje zahtjeva i izvršenje ugovornog odnosa. Ovo uključuje pribavljanje informacija od javnih kancelarija, eksternih kreditnih kontrolora, Informativnog centra za potrošačke kredite (IKO) kao i Kreditnog informacionog centra (ZEK) i davanje izjave u vezi sa zahtevom za kredit.

Kopija punomoći koju potpisuje korisnik daje se prilikom prvog kontakta sa Lica. Punomoćje se može raskinuti u bilo koje vrijeme, bez odlaganja i bez posebnog oblika.

Prijenos vaših ličnih podataka u kontekstu savjetovanja odobreno od treće strane u vezi zdravstveno osiguranje 

Korisnik također potvrđuje i prihvaća da Lica prenosi njegove lične podatke osiguravajućem društvu ASSURA, odnosno Assura-Basis SA i Assura SA. Ovo pod uvjetom da je korisnik izričito dao svoje ovlaštenje putem telefona, e-pošte ili SMS-a na Lica da ga treća strana obavijesti o svom zdravstvenom osiguranju. Ovo ovlaštenje vrijedi i za sve članove porodice za koje bi Lica imao pristup podacima ili ugovorima koji se odnose na njihovo zdravstveno osiguranje. Lica ni na koji način nije odgovoran za bilo kakve greške u savjetima ASSURA-e.

Ponuda kreditnih kartica Certo! One Mastercard® Lica MyDesign

Lica nudi, u ime Cembra Money Bank, kreditnu karticu “Certo! One Mastercard” svojim klijentima. Izdavač kreditne kartice je Cembra Money Bank SA Zurich. Ova kreditna kartica podliježe posebnim propisima o zaštiti podataka, a Lica se obavezuje da će se pridržavati pravila o povjerljivosti i zaštiti podataka na svojoj web stranici prema uputama banke Cembra Money Bank. Kada korisnik odluči da se prijavi za kreditnu karticu "Certo! One Mastercard" ponuđenu na Lica stranici, preusmjerava se na stranicu https://certo-card.ch/ da završe svoj zahtjev. Važno je naglasiti da Lica nema kontrolu nad sajtom https://certo-card.ch/ i nije odgovoran za zaštitu podataka prikupljenih tamo. Međutim, sajt https://certo-card.ch/ upravlja Cembra Money Bank, koja podliježe istim pravilima zaštite podataka kao i Lica. Osim toga, podaci prikupljeni na ovoj stranici tretiraju se povjerljivo i sigurno, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka.

Kako postupamo s porukama e-pošte koje šalje ili šalje Lica

Sve elektronske poruke (e-poruke, poruke ćaskanja, itd.) koje šalje ili šalje Lica automatski se pohranjuju u sistem dizajniran posebno za ovu svrhu (E-mail Journaling) koji garantuje dokaznu vrijednost elektronskih poruka. Ove e-mail poruke su zaštićene odgovarajućim tehničkim i organizacionim mjerama. Pristup se odobrava samo u opravdanim slučajevima u skladu sa važećim zakonima i propisima (npr. sudski nalog, sumnja u kriminalno ponašanje) i samo određenim osobama sa specifičnim funkcijama (npr. pravne usluge, usklađenost ili rizik).

Pravo na informacije/ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka

Za bilo kakav zahtjev za informacijama, ispravkom ili brisanjem vaših ličnih podataka, pošaljite svoje pitanje/zahtjev uz fotokopiju pasoša ili lične karte poštom na sljedeću adresu:

Lica kredit LLC
Av. General-Guisan 30b
CH – 1800 Vevey

zaštitu vaših ličnih podataka

Lica koristi sva odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstva za zaštitu vaših osobnih podataka od nezakonite i neovlaštene upotrebe (uključujući pristup, obradu, gubitak ili uništenje).

Hipertekstualne veze ka stranicama trećih strana

Lica nije provjerio web stranice trećih strana na koje se njegova vlastita web stranica može odnositi putem hipertekstualne veze i stoga odbija svaku odgovornost za korištenje vaših osobnih podataka koje te stranice koriste. Posjećivanje web stranica trećih strana je na vlastitu odgovornost.

Izmjena ove izjave o zaštiti podataka moguća je u bilo kojem trenutku

Lica zadržava pravo izmjene ove izjave o zaštiti podataka u bilo koje vrijeme. Zadnji red ove izjave o zaštiti podataka označava datum posljednjeg ažuriranja.

Nadležnost i važeći zakon

Mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi sa ovom izjavom o zaštiti podataka je sjedište sjedišta kompanije. Lica ipak zadržava pravo da iznese spor pred bilo kojom drugom jurisdikcijom od koje biste inače ovisili. Ova izjava o zaštiti podataka je isključivo regulisana švajcarskim zakonom.

Lica
5.0
Na osnovu 99 recenzija
pokreće Google
Dave Martins
Dave Martins
15:51 03 uto 23
Gospođa Garcia, sa kojom sam imao kontakt od početka do kraja, bila je odlična, pažljiva i vrlo profesionalna, treba napomenuti jer je to na ovim prostorima vrlo rijetko. Brzo sam dobio svoj debeli kredit od njih. Mogu samo preporučiti
Rachel Pittet
Rachel Pittet
12:33 02 uto 23
Veoma zadovoljan, pronadjeno je dobro resenje. Hvala vam puno na vašem radu
Rui P.Santos
Rui P.Santos
14:08 31 23. jan
Odlična usluga, vrlo dobra korisnička podrška na cijelom putu. Pravo zadovoljstvo što sam ih našla.Mara je učinila sve da mi pomogne da nađem rješenje.Hvala
Pogledajte sve recenzije
js_loader

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića ili drugih sličnih tehnologija. Više informacija ovdje.

Pošaljite nam svoju prijavu:

Odaberite svoj jezik i postavite svoja pitanja!