Izjava o zaštiti podataka

Zadnji put ažurirano 29.08.2023

Važni pravni podaci

Ova izjava o zaštiti podataka govori vam koje osobne podatke Lica Crédit Sàrl (u daljnjem tekstu „Lica“) koristi, prikuplja, kako se unose te u koje svrhe ih Lica koristi i obrađuje. Preporučujemo da odvojite vrijeme i pažljivo pročitate ovu izjavu o zaštiti podataka. Ako se ne slažete s ovom izjavom, molimo vas da se suzdržite od traženja pristupa drugim stranicama web stranice Lica.

Identitet voditelja obrade podataka

Osoba odgovorna za zaštitu i obradu podataka u smislu ove izjave o zaštiti podataka je sljedeća tvrtka:

Lica Crédit Sàrl
Avenue General-Guisan 30B
CH - 1800 Vevey
+41 21 552 09 09
info@lica.ch

Koje informacije prikupljamo o vama?

Kada posjetite našu web stranicu, naš web poslužitelj automatski bilježi detalje vašeg posjeta (npr. vašu IP adresu, web stranicu s koje nas posjećujete, vrstu preglednika koji se koristi i stranice web stranice koje otvarate, uključujući datum i trajanje vaš posjet). Za više informacija o ovoj temi možete pogledati odjeljak "Opće informacije o kolačićima". Osim toga, od vas se može tražiti da nam prenesete druge osobne podatke putem naše web stranice u situacijama navedenim u nastavku. Ovi podaci su potrebni samo ako izričito želite koristiti ove usluge.

Zahtjev za privatni kredit:
 • Iznos i trajanje financiranja
 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Nacionalnost
 • Dopisni jezik
 • Broj telefona
 • email adresa
 • Bračni status
 • Obiteljska situacija
 • Broj uzdržavane djece
 • profesionalna situacija
 • Mjesečni prihod
 • Krivični progoni u tijeku
 • Svi mogući dokumenti poslani
 • Svi osobni komentari navedeni
Zahtjev za kredit za mala i srednja poduzeća:
 • Iznos i trajanje financiranja
 • Cilj financiranja
 • Naziv tvrtke
 • Broj zaposlenih
 • Adresa tvrtke
 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Nacionalnost
 • Dopisni jezik
 • Broj telefona
 • email adresa
 • Privatna adresa
 • Digitalni potpis
Zahtjev za čišćenje financijskih podataka (CleanData):
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • email adresa
 • Datum rođenja
 • Trenutna privatna adresa
 • Prethodna privatna adresa
 • Dopisni jezik
 • Podaci o kreditnoj kartici
Zahtjev za dopunsko osiguranje za slučaj nezaposlenosti:
 • Željeni iznos osiguranja
 • profesionalna situacija
 • Kondicija za rad
 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Broj telefona
 • email adresa
 • Privatna adresa
 • Dopisni jezik
 • Svi osobni komentari navedeni
Zatraži kontakt:
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • email adresa
 • Dopisni jezik
 • Svi mogući dokumenti poslani
 • Svi osobni komentari navedeni
Zakazivanje termina:
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • email adresa
 • Svi osobni komentari navedeni

Svrha obrade podataka

Lica obrađuje Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • provjerite svoju kreditnu sposobnost kao dio zahtjeva za financiranje;
 • pružiti informacije, usluge ili proizvode koje ste izričito zatražili;
 • upravljati, poboljšavati i personalizirati vlastite proizvode i usluge korištenjem istraživanja tržišta ili prikazivati oglase na web stranici koji bi vas mogli zanimati;
 • redovito komunicirati s vama e-poštom, telefonom ili drugim servisom za razmjenu poruka (npr. WhatsApp) u vezi s informacijama, uslugama ili proizvodima koje ste izričito zatražili. Slati vam informacije o novim proizvodima, opće informacije ili sigurnosne upute.

Lica ne stvara individualni profil osobnosti o vama.

Razdoblje čuvanja podataka

Osobni podaci prikupljeni s web stranice Lica čuvaju se pod sljedećim uvjetima:

 • Lica čuva osobne podatke samo onoliko koliko je potrebno za svrhu za koju su prikupljeni (pogledajte odjeljak “Koje podatke prikupljamo o vama”).
 • Osobni podaci pohranjeni na web stranici Lica brišu se u svakom slučaju nakon razdoblja čuvanja od 12 mjeseci.
 • Osobni podaci preneseni i naknadno pohranjeni kod tvrtke Lica brišu se u svim slučajevima nakon razdoblja čuvanja od 120 mjeseci ili odmah na zahtjev korisnika ili kupca pod uvjetom da zakonski rok čuvanja nije primjenjiv. Više informacija o ovoj temi potražite u odjeljku “Pravo na informaciju, ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka”.
 • Podaci vezani uz pretplatu na newsletter čuvaju se na neodređeno vrijeme i mogu se na zahtjev korisnika odmah izbrisati. Više informacija o ovoj temi potražite u odjeljku “Pravo na informaciju, ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka”.

Obrada i prijenos Vaših osobnih podataka u sklopu zahtjeva za financiranje (kredit).

Korisnik potvrđuje i prihvaća da Lica šalje njegove/njezine kreditne zahtjeve sljedećim pružateljima putem interneta, e-pošte, faksa ili pošte: Cembra Money Bank, Bank-Now, Corner/Cornercard, CreditGate24, Bob Finance, Neocredit, Lend, Grenke, PrestaFlex Services Sàrl, kao i bilo koji drugi posrednik određen prilikom uspostavljanja pojedinačnog mandata. Popis gore navedenih ustanova pojedinačno se u nastavku naziva "financijska ustanova". Nadalje, korisnik potvrđuje sljedeće:

Podaci o prijavi i kreditni podaci:

Korisnik potvrđuje točnost svih podataka koji se na njega odnose te ovlašćuje financijsku instituciju kao i Lica da u sklopu pregleda njegovog zahtjeva i obrade ugovornog odnosa pribave podatke o njemu od trećih osoba, posebice banaka, kreditno-informacijski centar (ZEK), nadležna tijela (npr. uredi za ovrhu duga, zemljišnoknjižni uredi, porezna uprava, lokalna inspekcija, nadležna tijela za zaštitu djece i odraslih), tvrtke za ekonomske informacije, kreditni posrednici, poslodavci, društva u grupi financijske institucije i, gdje je primjenjivo, Udruga za upravljanje informacijskim centrom o potrošačkim kreditima (IKO). U navedene svrhe korisnik ove organizacije oslobađa bankarske, poštanske, službene ili poslovne tajne. Nadalje, korisnik ovlašćuje financijsku instituciju da ovaj zahtjev najavi ZEK-u i, prema potrebi, IKO-u, kao i, u slučaju odgovarajuće zakonske obveze, drugim tijelima. Posebno se objavljuje vrsta, iznos i uvjeti kredita ili financiranja, kao i osobni podaci podnositelja zahtjeva te eventualna kvalificirana kašnjenja plaćanja ili zlouporabe. Korisnik potvrđuje da ZEK i IKO imaju pravo dati svojim članovima informacije o priopćenim podacima. Financijska institucija ili Lica mogu odbiti zahtjev bez navođenja razloga.

Odobravanje kredita zabranjeno je ako uzrokuje prezaduženost (članak 3. LCD).

Suradnja s posrednicima:

Financijska institucija može, u slučaju zahtjeva koje joj posreduje posrednik, razmjenjivati s potonjim podatke potrebne za ispitivanje zahtjeva / solventnosti te za sklapanje i izvršenje ugovora.

Podaci o partnerima:

Ako korisnik u aplikaciji navede podatke o svom supružniku ili registriranom partneru („partner”), korisnik potvrđuje (i) da je obavijestio svog partnera o ovoj prijavi, (ii) da je financijska institucija može provjeriti gore navedene informacije izravno sa svojim partnerom, i (iii) da njegov partner prihvaća da financijska institucija dobiva informacije (uključujući zahtjeve za informacijama) o njemu od ZEK-a) kako je gore opisano.

Obrada podataka :

Korisnik ovlašćuje financijsku instituciju da obrađuje i procjenjuje njegove podatke u svrhe marketinga i upravljanja rizicima, te da u tom smislu kreira profile. On ovlašćuje financijsku instituciju da mu nudi druge proizvode i usluge, uključujući one tvrtki iz njegove grupe. Korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati ovu ovlast za obradu svojih podataka u marketinške svrhe ili slanje informacija.

Suradnja s vanjskim pružateljima usluga:

Financijska institucija može eksternalizirati usluge trećim stranama (u daljnjem tekstu „pružatelji usluga”), posebno u pogledu obrade komercijalnih procesa, IT sigurnosti i upravljanja sustavima, proučavanja i istraživanja tržišta, utvrđivanja kredita relevantnog za poslovanje i tržišne rizike, kao i upravljanje ugovornim odnosima (npr. obrada zahtjeva i ugovora, naplata, komunikacija s kupcima). Financijska institucija pruža tim pružateljima usluga podatke potrebne za izvršavanje njihovih ugovornih obveza, a može te podatke u tu svrhu prenositi i u inozemstvo. Pružatelji usluga, kao i njihovi zaposlenici i podizvođači, imaju ugovornu obvezu osigurati zaštitu podataka u skladu sa zahtjevima Saveznog zakona o zaštiti podataka, poštivati bankovnu tajnu u skladu sa zakonom saveznog zakona o bankama i poštovati dužnost povjerljivost. U tom kontekstu, korisnik potvrđuje činjenicu da se moji podaci mogu prenijeti pružateljima usluga sa sjedištem u državama koje, gdje je primjenjivo, nemaju zaštitu podataka jednaku onoj u Švicarskoj.

Korisnik prihvaća da financijska institucija koristi elektronička sredstva za komunikaciju s njim ili posrednikom. Korisnik također prihvaća prijenos podataka putem interneta i svjestan je da je internet otvorena mreža dostupna svima. Slijedom toga, Lica i financijska institucija ne mogu jamčiti povjerljivost podataka koji se prenose putem interneta. Kao rezultat toga, treće strane mogu zaključiti da postoji trenutni ili budući poslovni odnos (bankarski ako je primjenjiv) između njih i financijske institucije.

Punomoć u vezi sa zahtjevom za poslovni kredit od CG24:

Kao dio zahtjeva za financiranje poduzeća, korisnik potvrđuje i prihvaća da Lica bilježi njegov potpis prilikom slanja web obrasca zahtjeva. Potpisom korisnika utvrđuje se i ovjerava sljedeća punomoć:

Lica je ovlašten u okviru punomoći za obavljanje svih pravnih radnji koje bi omogućile podnošenje kreditnog zahtjeva kao i otvaranje računa u ime korisnika kod CG24. To uključuje, ali nije ograničeno na, otvaranje korisničkog računa, uključujući slanje svih potrebnih korisničkih podataka putem web stranice CG24 i podnošenje zahtjeva za kredit s unosom svih elemenata potrebnih za ocjenu zahtjeva za kredit, uključenih potrebnih podataka i dokumenata . Također je moguće izvršiti sve potrebne radnje za odobravanje kredita i isplatu kredita putem CG24 u korist korisnika. To također uključuje prikupljanje informacija i dokumenata u gore navedene svrhe od trećih strana, javnih službi, vanjskih tijela za kreditno praćenje i drugih tijela te njihovo priopćavanje istima.

Sve navedene radnje moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku telefonom, faksom, poštom, e-poštom ili osobno. Korisnik ovime potvrđuje da sve pravne radnje koje provodi na temelju ove opće punomoći, oslobađaju posrednika svake odgovornosti u vezi s prijenosom (osobnih) podataka u okviru djelatnosti posrednika u vezi s gore navedenim poslovima pod uvjetom da da posrednik izvršava uobičajenu dužnost brige.

Lica se obvezuje prema korisniku i CG24 prije potpisivanja ove punomoći korisniku prezentirati uvjete korištenja i izjavu o zaštiti podataka CG24 koja je trenutno na snazi.

Korisnik potvrđuje da:

Nadalje, korisnik potvrđuje da:

Istinito je odgovorio na sve podatke i informacije koje je Lica tražio u svrhu utvrđivanja kreditnog zahtjeva, a koje prenosi CG24, te odgovorio na sva pitanja postavljena od strane CG24. CG24 je ovlašten poduzeti sve potrebne mjere za ispitivanje zahtjeva i izvršenje ugovornog odnosa. To uključuje dobivanje informacija od javnih ureda, vanjskih kontrolora kreditne sposobnosti, Centra za informacije o potrošačkim kreditima (IKO) kao i Centra za informacije o kreditima (ZEK) te davanje izjave u vezi sa zahtjevom za kredit.

Primjerak punomoći potpisan od strane korisnika dobiva se prilikom prvog kontakta s Lica. Punomoć se može otkazati u bilo koje vrijeme, bez odgode i bez posebne forme.

Obrada i prijenos Vaših osobnih podataka u sklopu prijave na dopunsko osiguranje za slučaj nezaposlenosti kod Helvecije

U okviru zahtjeva za dopunsko osiguranje za slučaj nezaposlenosti, korisnik je upoznat i prihvaća da Lica njegove podatke prosljeđuje Helvetii, osiguravatelju za ovo osiguranje, u svrhu zaprimanja ponude i sklapanja ugovora o osiguranju s istim.

Podnošenjem zahtjeva putem našeg online obrasca dajete izričit pristanak na prijenos Vaših podataka Helvetiji. Uz podatke prenesene pod rubrikom „Prijava na dopunsko osiguranje za slučaj nezaposlenosti“, Helvetiji možemo prenijeti i sve podatke koji su potrebni za procjenu rizika vezanih uz vašu prijavu. To može uključivati, ali nije ograničeno na, identifikacijske informacije i podatke koji se odnose na vašu profesionalnu i financijsku situaciju. Nakon prijenosa, Helvetia je ovlaštena obrađivati vaše podatke onako kako smatra prikladnim iu skladu s vlastitim smjernicama za zaštitu podataka. Željeli bismo pojasniti da nismo odgovorni za postupke obrade podataka Helvecije. Ako želite dobiti informacije o svojim podacima prenesenim Helvetiji, ispraviti ih ili izbrisati, obratite se izravno Helvetiji za informacije. Nemamo preciznu informaciju o tome koliko dugo Helvetia čuva vaše podatke. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj temi, pozivamo vas da izravno kontaktirate Helvetiju. Sve radnje koje se odnose na prijenos i obradu vaših podataka između tvrtke Lica i Helvetia provode se u skladu sa švicarskim saveznim zakonom o zaštiti podataka (LPD).

Helvetia: Posjetite web stranicu

Obrada i prijenos Vaših osobnih podataka u sklopu zahtjeva za kreditnu karticu “Certo! One Mastercard® Lica MyDesign”

Lica nudi, u ime Cembra Money Bank, kreditnu karticu “Certo! One Mastercard® Lica MyDesign”. Izdavatelj kreditne kartice je Cembra Money Bank SA Zurich. Kada se korisnik sam odluči prijaviti za “Certo! One Mastercard® Lica MyDesign” kreditnu karticu ponuđenu na stranici Lica, preusmjerava se na stranicu https://certo-card.ch/ da dovršite svoj online zahtjev. Važno je naglasiti da Lica nema kontrolu nad web mjestom https://certo-card.ch/ te nije odgovoran za zaštitu tamo prikupljenih podataka. Nakon što su vaši podaci preneseni, Cembra Money Bank SA je ovlašten obrađivati vaše podatke onako kako smatra prikladnim i prema vlastitim smjernicama za zaštitu podataka. Željeli bismo pojasniti da nismo odgovorni za postupke obrade podataka Cembra Money Bank SA. Ako želite dobiti informacije o podacima koji se prenose na Cembra Money Bank SA, ispraviti ih ili izbrisati, obratite se izravno Cembra Money Bank SA za informacije. Nemamo preciznu informaciju koliko dugo Cembra Money Bank SA čuva Vaše podatke. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj temi, pozivamo vas da kontaktirate izravno Cembra Money Bank SA. Sve radnje koje se odnose na prijenos i obradu vaših podataka između tvrtke Lica i Cembra Money Bank SA provode se u skladu sa švicarskim saveznim zakonom o zaštiti podataka (LPD).

Cembra Money Bank (Certo!): Posjetite web stranicu

Obrada i prijenos Vaših osobnih podataka u sklopu zahtjeva za čišćenje Vaših financijskih podataka (CleanData)

Kao dio zahtjeva za čišćenjem vaših financijskih podataka (CleanData), korisnik potvrđuje i prihvaća da Lica prenosi njegove podatke pružateljima u nastavku kako bi Lica mogao komunicirati i dobiti informacije o korisniku u skladu s ciljanom svrhom (čišćenje financijskih podataka). :

 • CRIF SA
 • ZEK (kreditno informativni centar)

Podnošenjem zahtjeva putem našeg online obrasca, dakle, dajete izričitu suglasnost za prijenos Vaših podataka CRIF SA i ZEK-u. Osim toga, ovlašćujete Lica da pregleda sve podatke koji se o vama nalaze u javnom registru tvrtke CRIF SA.

Osim toga, informacije prenesene u odjeljku „Zahtjev za čišćenje vaših financijskih podataka (CleanData)“, također možemo prenijeti CRIF SA sve podatke potrebne za procjenu vaše situacije u skladu s ciljem vašeg zahtjeva (čišćenje vaših financijskih podataka ). Vaši financijski podaci). To može uključivati, ali nije ograničeno na, identifikacijske informacije i podatke koji se odnose na vašu profesionalnu i financijsku situaciju. Nakon prijenosa, CRIF SA ovlašten je obrađivati vaše podatke kako smatra prikladnim i u skladu s vlastitim smjernicama za zaštitu podataka. Željeli bismo istaknuti da nismo odgovorni za postupke obrade podataka CRIF SA. Ako želite dobiti informacije o svojim podacima prenesenim u CRIF SA, ispraviti ih ili izbrisati, obratite se izravno CRIF SA za informacije. Nemamo preciznu informaciju o trajanju u kojem CRIF SA zadržava vaše podatke. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj temi, pozivamo vas da kontaktirate izravno CRIF SA. Sve radnje koje se odnose na prijenos i obradu vaših podataka između tvrtke Lica i CRIF SA provode se u skladu sa švicarskim saveznim zakonom o zaštiti podataka (LPD).

CRIF SA: Posjetite web stranicu
ZEK: Posjetite web stranicu

Online plaćanje uz usluge Stripe

Prilikom obrade plaćanja za narudžbu online usluge na web stranici Lica, korisnik pristaje na korištenje usluga plaćanja koje nudi Stripe. Unos pristupnih podataka potrebnih za usluge plaćanja provodi se izravno na sigurnoj platformi koju pruža Stripe, putem sučelja dostupnog na web stranici Lica. Ovi podaci nisu pohranjeni na našim stranicama. Upravljanje ovim sučeljem plaćanja kao i povezanom tehničkom infrastrukturom u potpunosti je odgovornost Stripea, koji je poznat po svojim visokim sigurnosnim standardima. Slijedom toga, Lica ne može se smatrati odgovornim za korištenje ovog načina plaćanja od strane korisnika.

Kada kupujete putem Stripea, Stripe sigurno pohranjuje podatke o vašoj kreditnoj kartici. Ove informacije su šifrirane u skladu sa standardom sigurnosti podataka koji je uspostavila industrija platnih kartica. Podatke iz vaše kupovne transakcije Stripe zadržava za vrijeme potrebno za dovršetak vaše narudžbe. Nakon dovršetka, podaci o transakciji se brišu. Ključno je napomenuti da Stripe ima vlastitu politiku privatnosti u vezi s podacima koje mu moramo dati za vaše online transakcije. Savjetujemo vam da pažljivo pročitate politiku privatnosti tvrtke Stripe kako biste razumjeli kako će se vaši osobni podaci obrađivati. Kada napustite web stranicu Lica ili ste preusmjereni na web stranicu ili aplikaciju treće strane, više ne podliježete ovoj izjavi o zaštiti podataka web stranice Lica.

Pruga: Posjetite web stranicu

Opće informacije o kolačićima i pikselima

Kada pregledavate Lica stranicu, potvrđujete i prihvaćate da Lica može instalirati kolačić na vaš uređaj za pregledavanje (bilo da je računalo, tablet, pametni telefon ili bilo koji drugi uređaj). Prihvaćanje postavljanja kolačića na vaš terminal smatra se prihvaćenim kada kliknete na gumb "OK" u donjem desnom kutu odgovarajućeg natpisa.

Ovaj kolačić osigurava glatko i poboljšano korisničko iskustvo na našoj platformi. Ovi kolačići, koji se nazivaju i datoteke za praćenje, male su tekstualne datoteke koje nam pomažu identificirati vaš uređaj tijekom vaših posjeta, kako bismo prilagodili i personalizirali ponuđene usluge.

Informacije prikupljene putem ovih kolačića ne prenose nam nikakve osobne podatke o vama. Njihov glavni cilj je obogatiti korisničko iskustvo čineći našu stranicu interaktivnijom i relevantnijom za vas, na temelju vaših preferencija. Napominjemo da se ovi podaci ne dijele s bilo kojom trećom stranom, osim u slučaju kada ste nam dali svoju izričitu suglasnost ili u situacijama kada nas na to obvezuje zakon, sudska odluka ili nadležno tijelo. .

Kako bismo vam pružili potpunu transparentnost o tome kako kolačići funkcioniraju, u nastavku ćete pronaći opis kolačića koje koristimo na web stranici Lica, njihovu svrhu i trajanje tijekom kojeg se čuvaju.

Kolačići za analizu publike:

Naša web stranica koristi Google Analytics za praćenje i analizu prometa. Google Analytics radi pomoću kolačića, koji su datoteke pohranjene na vašem uređaju, kako bi proučavao vašu interakciju s našom stranicom. Podaci prikupljeni ovim kolačićima šalju se na Google poslužitelj koji se nalazi u Sjedinjenim Državama i tamo se pohranjuju. Međutim, prije slanja, Google anonimizira vašu IP adresu unutar zemalja članica EU-a ili drugih zemalja potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. U rijetkim situacijama, puna IP adresa može biti poslana Google poslužitelju u SAD-u i tamo naknadno anonimizirana. Google koristi ove podatke kako bi procijenio vašu interakciju s našom stranicom, izradio izvješća o aktivnostima stranice i pružio nam druge usluge povezane s korištenjem interneta. Ako to zahtijeva zakon ili ako drugi subjekti obrađuju ove podatke u ime Googlea, Google može podijeliti te podatke. Imajte na umu da se IP adresa koju vaš preglednik dijeli putem Google Analyticsa neće kombinirati s drugim informacijama koje posjeduje Google.

Kolačiće možete odbiti podešavanjem postavki preglednika. Međutim, to bi moglo utjecati na sve funkcije koje nudi naša stranica. Osim toga, kako biste spriječili Google u prikupljanju i obradi podataka o vašem korištenju web stranice, možete preuzeti i instalirati dodatak za svoj preglednik s ove veze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Drugi način je da kliknete na spomenutu poveznicu, koja će postaviti opt-out kolačić na vaš uređaj kako bi se spriječilo prikupljanje podataka prilikom budućih posjeta našim stranicama.

Google AdWords kolačići za praćenje konverzija:

Naša web stranica koristi uslugu oglašavanja Google AdWords i, u tom kontekstu, također koristi sustav praćenja konverzija. Kada posjetitelj klikne na oglas koji poslužuje Google, kolačić namijenjen ovom praćenju postavlja se na njegov uređaj. Životni vijek ovih kolačića je 360 dana i ne služe za prepoznavanje korisnika pojedinačno. Ako tijekom tog razdoblja pristupite određenim dijelovima naše web stranice, mi i Google možemo zaključiti da ste stupili u interakciju s oglasom prije dolaska na relevantnu stranicu.

Svaki oglašivač na Google AdWordsu ima jedinstveni kolačić, što onemogućuje praćenje korisnika na web-lokacijama različitih oglašivača. Podaci prikupljeni putem ovih kolačića omogućuju nam provođenje analiza konverzije. Ove analize otkrivaju broj ljudi koji su stupili u interakciju s našim oglasom, a zatim pristupili stranici sa skriptom za praćenje. Međutim, ne primamo nikakve podatke koji bi nam mogli pomoći u individualnoj identifikaciji naših posjetitelja. Ako ne želite da vas se prati, možete jednostavno onemogućiti kolačić povezan s praćenjem konverzija u postavkama preglednika. Kao rezultat toga, nećete biti uključeni u naše analize pretvorbe.

Kolačići za praćenje konverzija Microsoft Advertisinga:

Naša web stranica koristi uslugu oglašavanja Microsoft Advertising (Bing) te u tom kontekstu također koristi sustav praćenja konverzija. Kada posjetitelj klikne na oglas koji poslužuje Bing, kolačić namijenjen ovom praćenju postavlja se na njegov uređaj. Životni vijek ovih kolačića je 360 dana i ne služe za prepoznavanje korisnika pojedinačno. Ako tijekom tog razdoblja pristupite određenim dijelovima naše web stranice, mi i Bing možemo zaključiti da ste stupili u interakciju s oglasom prije dolaska na relevantnu stranicu.

Svaki oglašivač na Microsoft Advertisingu ima jedinstveni kolačić, što onemogućuje praćenje korisnika na različitim stranicama oglašivača. Podaci prikupljeni putem ovih kolačića omogućuju nam provođenje analiza konverzije. Ove analize otkrivaju broj ljudi koji su stupili u interakciju s našim oglasom, a zatim pristupili stranici sa skriptom za praćenje. Međutim, ne primamo nikakve podatke koji bi nam mogli pomoći u individualnoj identifikaciji naših posjetitelja. Ako ne želite da vas se prati, možete jednostavno onemogućiti kolačić povezan s praćenjem konverzija u postavkama preglednika. Kao rezultat toga, nećete biti uključeni u naše analize pretvorbe.

Pixel TikTok:

Naša web stranica koristi TikTok modul za analizu događaja. U tom kontekstu, integrirali smo TikTok piksel koji anonimno prati posjetitelje naše stranice, bez otkrivanja njihovog identiteta. Kada se prijavite na TikTok, siguran, neidentificiran hash vaših podataka o interakciji prenosi se na TikTok za analizu i marketinške svrhe. To omogućuje TikToku da poveže vaše pregledavanje naše web stranice s vašim korisničkim profilom. Ti nam podaci onda pomažu u ciljanju oglasa na TikToku. Kolačić povezan s ovim procesom dolazi s TikToka. Za detaljne informacije u vezi s TikTokovim prikupljanjem, obradom i korištenjem podataka, kao i vašim opcijama privatnosti, pogledajte TikTokove smjernice o privatnosti.

Pixel Meta (bivši Facebook):

Naša web stranica koristi Metin modul za analizu događaja. U tom kontekstu, integrirali smo Meta pixel koji anonimno prati posjetitelje naše stranice, bez otkrivanja njihovog identiteta. Kada se prijavite na Metu, sigurni, neidentificirani hash vaših podataka o interakciji prenosi se na Metu za analizu i marketinške svrhe. To omogućuje Meti da poveže vaše pregledavanje naše web stranice s vašim korisničkim profilom. Ti nam podaci onda pomažu u ciljanju oglasa na Meta. Kolačić povezan s ovim procesom dolazi od Mete. Za detaljne informacije o Metinom prikupljanju, obradi i korištenju podataka, kao io vašim mogućnostima privatnosti, pogledajte Metine smjernice o privatnosti.

Postavljanje kolačića u vašem pregledniku:

Većina preglednika inicijalno je konfigurirana za prihvaćanje kolačića. Međutim, možete prilagoditi ove postavke da biste prihvatili ili odbili određene kolačiće. Deaktiviranje kolačića može utjecati na određene funkcionalnosti stranice Lica. Lica neće preuzeti odgovornost za bilo kakve neugodnosti uzrokovane ovom deaktivacijom. Vaš preglednik vam omogućuje brisanje kolačića i dobivanje obavijesti kada se dodaju novi. Za učinkovito upravljanje kolačićima u vašem pregledniku, pogledajte smjernice u nastavku.

Postavke kolačića razlikuju se ovisno o pregledniku koji koristite. Evo kako prilagoditi ove postavke na najčešćim preglednicima:

Krom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-donnees-site-firefox
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Safari: https://support.apple.com/fr-ch/guide/safari/sfri11471/mac

Sigurnost i zaštita podataka

Koristimo sustave i mreže usklađene s važećim tehničkim standardima. Kako bismo zajamčili sigurnost vaših podataka, poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere. Ove mjere imaju za cilj obranu vaših podataka od gubitka, uništenja, izmjene, manipulacije i neželjenog pristupa. To uključuje posebne politike, obuku, tehnološka rješenja, sigurnosne protokole i sustave šifriranja. Međutim, s obzirom da je internet prostor otvoren za sve, ni mi ni naši partneri ne možemo osigurati apsolutnu povjerljivost podataka tijekom njihovog online prijenosa niti jamčiti potpunu anonimnost prilikom pregledavanja naših digitalnih platformi.

Svjesni važnosti zaštite podataka naših korisnika, obvezujemo se primjenjivati sljedeće mjere:

 • Enkripcija: Korištenje SSL/TLS protokola koje su naši pružatelji web usluga učinili dostupnima za sigurnu razmjenu između vašeg preglednika i naših web stranica. Enkripcija svih podataka pohranjenih na našim web stranicama kako bi se osigurala njihova sigurnost u slučaju neovlaštenog pristupa.
 • Vatrozid: Implementacija niza tehnoloških prepreka osmišljenih za sprječavanje neovlaštenog pristupa našoj infrastrukturi korištenjem alata koje su stavili na raspolaganje naši pružatelji web usluga.
 • Zaštita od zlonamjernog softvera: Koristimo napredne alate koje su nam stavili na raspolaganje naši davatelji web usluga za otkrivanje i sprječavanje prijetnji zlonamjernim softverom.
 • Upravljanje pravima pristupa: Rigorozan sustav koji ograničava pristup podacima samo onim članovima našeg tima kojima su potrebni za obavljanje njihovih zadataka.
 • Autentikacija u dva faktora: Dodatni sustav provjere identiteta za jačanje sigurnosti pristupa.
 • Kontinuirano obrazovanje: Naši zaposlenici prolaze redovitu obuku o najboljim praksama za sigurnost podataka.
 • Stalna ažuriranja tehnologije: Redovito osiguravamo da imamo najnovije sigurnosne verzije za sve naše alate, softver i hardver.
 • Redovite sigurnosne kopije: Redovito sigurnosno kopiranje svih podataka kako bi se spriječio gubitak.
 • Stroga sigurnosna politika: Svaki član našeg tima dužan je poštivati našu internu politiku zaštite podataka.
 • Proaktivno upravljanje ranjivostima: Preporučene zakrpe primjenjujemo čim naši pružatelji web usluga otkriju ranjivost.

Ovlašteni pružatelji usluga i prijenosi podataka u zemlju koja nije Švicarska ili Europska unija

Lica vas obavještava da koristi kvalificirane dobavljače za pomoć u prikupljanju i upravljanju informacijama koje dijelite s nama. Ovi pružatelji mogu djelovati izvan Švicarske ili Europske unije i imati pristup podacima prikupljenim putem različitih obrazaca na web stranici Lica.

Lica želi istaknuti da, iako nastoji odabrati pouzdane i priznate pružatelje usluga obrade podataka, ne može se smatrati odgovornim za način na koji te treće strane upravljaju ili osiguravaju dijeljene informacije. Konkretno, Lica radi sa Zapierom i Brevom, dva pružatelja usluga s pristupom određenim informacijama za potrebe usluga koje pružaju. Korisnicima se savjetuje da pročitaju pravila o privatnosti ovih pružatelja usluga kako bi bolje razumjeli kako se njihovi podaci koriste. Međutim, odgovornost Lica u vezi s bilo kakvim kvarom, gubitkom podataka ili drugim incidentom povezanim s ovim pružateljima izričito je isključena.

Zapier: Posjetite web stranicu
Kratko: Posjetite web stranicu

Opće isključenje odgovornosti

Lica nije odgovoran za štetu ili gubitak podataka, bilo izravan ili neizravan, koji proizlazi iz pristupa njegovim stranicama, iz korištenja prisutnih informacija ili iz nemogućnosti korištenja informacija. Lica, uključujući njegove službenike, menadžere, zaposlenike, suradnike i dioničare, nisu odgovorni za štetu ili gubitak uzrokovan greškama, tehničkim ili drugim, problemima prijenosa, preopterećenjima, prekidima (uključujući održavanje), kašnjenjima u širenju informacija, nekompatibilnostima između stranice i hardvera ili softvera korisnika, kvarova, zlonamjernih radnji poput virusa ili upada ili drugih problema koji potječu od pružatelja usluga, telekomunikacijskih ili mrežnih usluga. Odgovornost Lica-a za djela kao što su hakiranje, radnje usmjerene na blokiranje telekomunikacijskih usluga, kao što je masovno slanje e-pošte ili napadi uskraćivanjem usluge, također je isključena.

Pravo na informaciju, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka

Lica vam daje mogućnost upravljanja i kontrole osobnih podataka koje nam povjeravate. Za ostvarivanje dolje navedenih prava idite na našu kontakt stranicu na: https://lica.ch/nous-contacter/.

Pristupite svojim podacima:

Možete zatražiti uvid u osobne podatke koje imamo o vama.

Kako bismo zajamčili povjerljivost i sigurnost Vaših podataka, od Vas će se tražiti da dokažete svoj identitet predočenjem preslike valjanog identifikacijskog dokumenta. Lica može odbiti pretjerane ili suvišne zahtjeve.

Kako bismo vam olakšali postupak i ako nas želite kontaktirati poštom, evo modela pisma koje je predložio CNIL: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

Izmjena i ažuriranje vaših podataka:

Ako se vaši podaci pokažu netočnima, zastarjelima ili nepotpunima, možete zatražiti njihov ispravak. Također imate mogućnost postavljanja uputa o upravljanju vašim podacima nakon vaše smrti. U tom kontekstu, nasljednici mogu zahtijevati ažuriranja ili uzeti u obzir smrt. Kako bismo vam olakšali postupak i ako nas želite kontaktirati poštom, evo modela pisma koje je predložio CNIL: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

Odbijte korištenje svojih podataka:

Možete se usprotiviti korištenju vaših podataka, bilo iz osobnih razloga ili kako biste spriječili njihovu upotrebu u komercijalne svrhe. Kako bismo vam olakšali postupak i ako nas želite kontaktirati putem pošte, evo modela pisma koje je predložio CNIL: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet

Trajanje odgovora:

Obvezujemo se obraditi i odgovoriti na Vaše zahtjeve koji se tiču Vaših osobnih podataka u roku od najviše mjesec dana od njihovog primitka.

Žalba nadležnom tijelu

Ako smatrate da Lica ne ispunjava ispravno svoje odgovornosti u pogledu Vaših osobnih podataka, imate mogućnost podnošenja pritužbe ili zahtjeva odgovarajućoj organizaciji. U Švicarskoj je za ova pitanja odgovoran Savezni povjerenik za zaštitu podataka i transparentnost (PFPDT). Zahtjev možete poslati online putem ove poveznice: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html

Izmjena ove deklaracije o zaštiti podataka moguća je u bilo kojem trenutku

Lica zadržava pravo izmjene ove izjave o zaštiti podataka u bilo kojem trenutku. Drugi redak ove izjave o zaštiti podataka označava datum posljednjeg ažuriranja.

Pravni forum, mjerodavno pravo, djelomična ništavost i jezik

Mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovom izjavom o zaštiti podataka je sjedište tvrtke. Lica unatoč tome zadržava pravo iznijeti spor pred bilo koju drugu jurisdikciju o kojoj biste inače ovisili.

Izjava o zaštiti podataka web stranice Lica regulirana je Saveznim zakonom o zaštiti podataka (LPD) u Švicarskoj. Osim toga, za naše aktivnosti u vezi sa rezidentima ili građanima Europske unije također se pridržavamo Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) koja je na snazi u Europi. Lica se zalaže za poštivanje načela i obveza navedenih u ova dva zakonska okvira, čime jamči snažnu zaštitu osobnih podataka naših korisnika, bez obzira na njihov geografski položaj.

Ako se jedna od odredbi ove izjave o zaštiti podataka pokaže nevažećom, neprikladnom ili neprimjenjivom, to neće utjecati na valjanost ili primjenjivost ostalih odredbi. Relevantna klauzula tada bi bila zamijenjena drugom koja bi, iako je valjana i provediva, poštovala što je više moguće namjeru i cilj izvorne klauzule.

Samo je francuska verzija ove izjave o zaštiti podataka autentična.

Reference i korisne poveznice:

Savezni zakon o zaštiti podataka (LPD): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1945_1945_1945/fr
Savezni službenik za zaštitu podataka i transparentnost (PFPDT): https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html
Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR): https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html
Nacionalno povjerenstvo za informacijsku tehnologiju i slobode (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/
Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB): https://edpb.europa.eu/edpb_fr

Daljnjim korištenjem ove web stranice pristajete na korištenje kolačića i drugih sličnih tehnologija. Više informacija ovdje.

Lica
4.9
Based on 205 reviews
pokreće Google
Thibault Rouviere
Thibault Rouviere
19:29 15 24. srp
Mirko Ciullo
Mirko Ciullo
09:43 10. 24. srp
Gospodin Manuel Ognissanti je vrlo korektna, uslužna i ljubazna osoba. Bio sam jako sretan s njim
Niklaus Ducret
Niklaus Ducret
06:48 8. 24. srpnja
Dobro praćenje kupaca, vrlo dobre povratne informacije Mara je bila izvrsna i dobro je pratila moj dosje.
See All Reviews
js_loader

Pošaljite nam svoju prijavu: