Izjava o zaštiti podataka

Posljednji put ažurirano 03.01.2020

Važni pravni podaci

La présente déclaration de protection des données vous précise quelles sont les données personnelles que Lica Crédit Sàrl (nommée ci-après « Lica ») saisit, comment elles sont saisies et à quelles fins Lica les traite. Cela étant important, nous vous recommandons de prendre le temps de lire minutieusement la déclaration de protection des données. Si vous n’êtes pas d’accord avec la présente déclaration, veuillez-vous abstenir de chercher à accéder à d’autres pages du site Web de Lica.

Koje podatke prikupljamo o vama

Kada posjetite našu web stranicu, naš web poslužitelj automatski bilježi pojedinosti vašeg posjeta (npr. Vašu IP adresu, web stranicu s koje nas posjećujete, vrstu korištenog preglednika i stranice web stranice koju otvarate, uključujući datum i trajanje vašeg posjeta). Osim toga, prikupljamo osobne podatke (npr. Ime, adresu, starost i pojedinosti o kreditnoj sposobnosti (osobito mjesečne prihode, rashode, postojeće kredite i tužbe) koje nam stavljate na raspolaganje putem naše web stranice, na primjer prilikom registracije kreditnog zahtjeva ili otvaranja račun nakon odobrenja kredita ili kada se pretplatite na elektronički bilten. Lica se zalaže za zaštitu osobnih podataka prikupljenih od posjetitelja na svojoj web stranici.

Svrha obrade podataka

Lica traite vos données personnelles pour vérifier votre solvabilité ainsi que pour exploiter, améliorer et personnaliser ses propres produits et services. De telles prestations incluent par exemple la proposition de services taillés sur mesure, l’utilisation de vos données personnelles pour des études de marché internes ou pour l’affichage sur le site Web de publicités susceptibles de vous intéresser. Lica peut utiliser vos données personnelles pour communiquer avec vous, par exemple pour vous transmettre des informations sur de nouveaux produits ou des consignes de sécurité. Lica ne réalise pas de profil de personnalité de votre personne.

Kako prikupljamo i pohranjujemo podatke o vama

Le présent site Web recourt à ce que l’on appelle des technologies de suivi comme les cookies et les tags pour collecter des informations comme celles mentionnées ci-dessus de façon à pouvoir toujours optimiser la convivialité de notre site Web. Les « cookies » désignent un fichier d’information enregistré sur votre ordinateur. Ce dernier permet de reconnaître votre ordinateur lors de vos prochaines visites sur le site Web. Cette technologie facilite la navigation et vous présente le site Web conformément à vos besoins. Par la présente, vous prenez également connaissance du fait que votre navigateur comporte divers paramétrages en ce qui concerne l’acceptation ou la non-acceptation de cookies. Lica utilise entre autres Google Analytics, un service d’analyse du Web de la société Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies qui sont sauvegardés sur votre utilisateur et permettent ainsi une analyse de votre utilisation du site Web. Les informations générées par les cookies au sujet de votre utilisation du présent site Web (y compris votre adresse IP) sont transférées sur un serveur de Google aux Etats-Unis, où elles sont sauvegardées.

Le traitement des données s’effectue sur la base des dispositions légales de l’art. 6 al. 1 let. f (intérêt légitime) du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE. L’objectif que nous poursuivons dans le sens du RGPD (intérêt légitime) est l’optimisation de notre offre en ligne et de notre présence Internet. Les informations collectées par le cookie sur l’utilisation de ce site Internet ne sont pas transmises à des tiers. En paramétrant votre navigateur en conséquence, vous pouvez empêcher l’installation des cookies ; sachez toutefois qu’en pareil cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la totalité des fonctions du site Internet. Si vous refusez l’enregistrement et l’utilisation de vos données, vous pouvez désactiver ces deux éléments. A cet effet, veuillez paramétrer votre navigateur de telle manière que, si vous le souhaitez et quand cela est possible, vous soyez mis en garde contre des technologies de suivi (comme les cookies) et/ou les acceptiez. Le refus, le blocage ou la désactivation de technologies de suivi peuvent se traduire par une disponibilité restreinte des produits que nous proposons par le biais de notre site Web.

Dobivanje vaših osobnih podataka od trećih strana

Lica može dobiti podatke potrebne za odobravanje kredita (kontrolu vaše solventnosti) od vašeg poslodavca, dotičnih banaka, tužiteljstava, kontrole stanovnika, ureda starateljstva, agencija za procjenu. Kredite (posebno od CRIF -a) SA) i iz ZEK -a (Kreditno -informacijski centar), kao i IKO -a (Informacijski centar za potrošačke kredite). U ovom slučaju radi se o prikupljanju podataka koji se posebno odnose na trenutnu adresu, solventnost ili moguće stavljanje pod nadzor.

Obrada, prijenos i brisanje vaših osobnih podataka

Obrada, prijenos i brisanje vaših osobnih podataka provode se u skladu sa i u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka. Lica ima pravo prenijeti vaše osobne podatke svojim zaposlenicima, agentima i povezanim tvrtkama u Švicarskoj i izvan nje, u svrhu rada, poboljšanja i personalizacije svojih proizvoda i usluga. Lica sprema vaše osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za potrebe obrade i do isteka zakonskih ili ugovornih razdoblja čuvanja vaših osobnih podataka. 

Traitement et transmission de vos données personnelles dans le cadre des demandes de financement (crédit)

L’utilisateur prend également acte et accepte que Lica transmette la/les demande(s) de crédit aux prestataires suivants par Internet, e-mail ou fax/courrier : Crédit Suisse, UBS, Swiss Life, Crédit Agricole, Novo Banco, Vaudoise Assurances, Zurich Assurances, Bank Zweiplus, BEKB/BCBE, Retraites Populaires, Swissquote, Valiant, Credex, Bâloise Bank SoBa, Banque Cantonale Vaudoise, Milennium, Banque du Léman, Banque Migros, Cembra Money Bank AG, Bank-Now AG, Corner Banca SA, CreditGate24 et BCGE ainsi que tout autre intermédiaire désigné dans la mise en place d’un mandat ou de la présentation d’une fiche d’information selon l’art. 45 de LSA. La liste des établissements précités sont désignés individuellement ci-après par « établissement financier ». En outre, l’utilisateur confirme les points suivants :

Podaci o prijavi i kreditni podaci:

Korisnik potvrđuje točnost svih podataka koji se na njega odnose i ovlašćuje financijsku instituciju, u okviru ispitivanja ovog zahtjeva i tretmana ugovornog odnosa, da o njemu dobiva podatke od trećih strana. Uključujući banke, centar za kreditne informacije (ZEK), nadležna tijela (npr. Tužiteljstvo, zemljišnoknjižni uredi, porezne uprave, kontrola stanovnika, tijela za zaštitu djece i 'odrasle osobe'), gospodarske informacijske tvrtke, kreditni posrednici, poslodavci, tvrtke iz skupine financijske institucije i, prema potrebi , Udruga za upravljanje informacijskim centrom o potrošačkim kreditima (IKO). U gore navedene svrhe, korisnik oslobađa ove organizacije od bankovne, poštanske, službene ili poslovne tajne. Osim toga, korisnik ovlašćuje financijsku instituciju da ovaj zahtjev prijavi ZEK -u i, ako je primjenjivo, IKO -u te, u slučaju odgovarajuće zakonske obveze, drugim tijelima. Konkretno, objavljuju se vrsta, iznos i uvjeti kredita ili financiranja, kao i osobni podaci podnositelja zahtjeva (eresse) i sva kvalificirana kašnjenja ili zlouporabe plaćanja. Korisnik prihvaća da ZEK i IKO imaju pravo svojim članovima pružiti informacije o prenesenim podacima. Financijska institucija može odbiti zahtjev bez navođenja razloga.

Suradnja s posrednicima:

Financijska institucija može, u slučaju zahtjeva koje joj posreduje posrednik, razmjenjivati s potonjim podatke potrebne za ispitivanje zahtjeva / solventnosti te za sklapanje i izvršenje ugovora.

Podaci o partnerima:

Ako korisnik u zahtjevu navede naznake koje se tiču njegovog / njenog supružnika ili njegovog / njezinog registriranog partnera ("partner"), korisnik potvrđuje (i) da je obavijestio svog partnera o ovom zahtjevu, (ii ) da financijska institucija može provjeriti gore navedene naznake izravno sa svojim partnerom, i (iii) da moj partner prihvaća da financijska institucija dobiva podatke o njoj (uključujući zahtjeve za informacijama od ZEK -a) kako je gore opisano.

Obrada podataka :

Korisnik ovlašćuje financijsku instituciju da obrađuje i procjenjuje njihove podatke u svrhu marketinga i upravljanja rizicima te da uspostavi profile u tom smislu. On ovlašćuje financijsku instituciju da mu ponudi druge proizvode i usluge, uključujući i one tvrtki iz njegove grupe. U bilo kojem trenutku mogu opozvati ovo ovlaštenje za obradu mojih podataka radi marketinga ili slanja podataka.

Suradnja s vanjskim pružateljima usluga):

Financijska institucija može vanjske usluge prepustiti trećim stranama (u daljnjem tekstu "pružatelji usluga"), posebno u pogledu obrade poslovnih procesa, IT sigurnosti i upravljanja sustavima, proučavanja tržišta i prospekcije, identifikacije kreditnih i tržišnih rizika relevantnih za poslovanje , kao i upravljanje ugovornim odnosima (npr. obrada upita i ugovora, naplata, komunikacija s klijentima). Financijska institucija ovim pružateljima usluga pruža podatke potrebne za izvršavanje ugovornih obveza te u tu svrhu može te podatke prenijeti i u inozemstvo. Pružatelji usluga, kao i njihovi zaposlenici i kooperanti, imaju ugovornu obvezu osigurati zaštitu podataka u skladu sa zahtjevima Federalnog zakona o zaštiti podataka, čuvati bankovnu tajnu u skladu sa Zakonom o saveznom bankovnom zakonu i poštovati dužnost povjerljivosti. U tom kontekstu, korisnik uzima u obzir činjenicu da se moji podaci mogu prenijeti pružateljima usluga sa sjedištem u državama koje, gdje je primjenjivo, nemaju zaštitu podataka ekvivalentnu onoj u Švicarskoj.
Korisnik prihvaća da financijska institucija koristi elektronička sredstva za komunikaciju sa mnom ili posrednikom. Korisnik prihvaća i prijenos podataka putem Interneta i svjestan sam da je Internet otvorena mreža dostupna svima. Slijedom toga, Lica i financijska institucija ne mogu jamčiti povjerljivost podataka prenesenih putem Interneta. Zbog toga treće strane mogu zaključiti da između mene i financijske institucije postoji trenutni ili budući poslovni odnos (bankovni ako je primjenjiv).

Odobravanje kredita zabranjeno je ako uzrokuje prezaduženost (članak 3. LCD).

Kako postupamo s elektroničkim porukama poslanima na Lica ili putem njih

Sve elektroničke poruke (e-poruke, poruke chata itd.) Poslane na Lica ili putem njih automatski se pohranjuju u sustav posebno dizajniran za tu svrhu (E-mail Journaling) koji jamči dokaznu vrijednost elektroničkih poruka. Ove su elektroničke poruke zaštićene odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama. Pristup se odobrava samo u slučajevima opravdanim u skladu s važećim zakonima i propisima (npr. Sudska odluka, sumnja na kriminalno ponašanje) i samo određenim osobama sa posebnim funkcijama (npr. Pravne usluge, usklađenost ili rizik).

Droit d’information / rectification ou suppression de vos données personnelles

Za svaki zahtjev za informacijama, ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, pošaljite svoje pitanje / zahtjev popraćeno fotokopijom putovnice ili osobne iskaznice poštom na sljedeću adresu:

Lica kredit Sàrl
Av. Général-Guisan 30b
CH - 1800 Vevey

zaštita vaših osobnih podataka

Lica koristi sva odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstva za zaštitu vaših osobnih podataka od nezakonitog i neovlaštenog pristupa, obrade, gubitka ili uništenja.

Hipertekstualne veze na web stranice trećih strana

Lica nije provjerio web stranice trećih strana na koje vlastita web stranica može imati hipervezu i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za korištenje ovih web stranica vašim osobnim podacima. Pregledavanje web stranica trećih strana na vlastitu odgovornost.

Izmjena ove deklaracije o zaštiti podataka moguća je u bilo kojem trenutku

Lica zadržava pravo izmjene ove izjave o zaštiti podataka u bilo kojem trenutku. Zadnji redak ove deklaracije o zaštiti podataka označava datum zadnjeg ažuriranja.

Mjesto nadležnosti i mjerodavno pravo

Nadležni sud koji će odlučiti o svakom sporu koji proizilazi ili je povezan s ovom izjavom o zaštiti podataka nalazi se u sjedištu tvrtke. Lica ipak zadržava pravo iznijeti spor pred bilo koju drugu nadležnost o kojoj biste inače ovisili. Ova izjava o zaštiti podataka uređena je isključivo švicarskim zakonom.

Nastavkom korištenja ove web stranice slažete se da se mogu koristiti kolačići ili druge slične tehnologije. Više informacija ovdje.

Pošaljite nam svoju prijavu:

vaša evolucija je u vašim rukama!

Odaberite jezik i postavljajte pitanja!

Odaberite zajam koji odgovara vašim potrebama!

Najveća stopa prihvaćanja u Švicarskoj
Vaš zahtjev za manje od 2 minute
Najbolji tržišni uvjeti
Odgovor za manje od 24 sata
Bez administrativnih taksi
✓ Najveća stopa prihvaćanja u Švicarskoj
✓ Vaš zahtjev za manje od 2 minute
✓ Najbolji tržišni uvjeti
✓ Odgovor u manje od 24 sata
✓ Bez administrativnih taksi

Osobni kredit

3'000.- do 400'000.-
Cijena od 3,9%
Ići!

Kredit za nekretnine

250'000.- do 3'000'000.-
Stopa od 0,75%
Ići!

Kredit za mala i srednja poduzeća

50'000.- do 1'000'000.-
Cijena od 2,9%
Ići!